تمدید مهلت ارسال مقاله

تاریخ ارسال مقالات تا روز شنبه مورخ یازدهم دی ماه 95 تمدید شده است . ارائه مقالات از طریق سایت یا ارسال به ایمیل همایش امکان پذیر می باشد.

15 دی 1395

ثبت همایش بین المللی جاده ابرایشم و دیپلماسی ترابری در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام ISC

ثبت همایش بین المللی جاده ابرایشم و دیپلماسی ترابری در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام ISC

03 مرداد 1395

login