آخرین مهلت ارسال مقالات کامل
1395-10-11
تاریخ اعلام نتیجه داوری مقالات
1395-10-20
تاریخ شروع کنفرانس
1395-11-06 09:00
تاریخ پایان کنفرانس
1395-11-07 18:00

 

لیست مقالات پذیرفته شده جهت ارایه در همایش بین المللی جاده ابریشم و دیپلماسی


 

بدینوسیله به اطلاع می رساند تاریخ ارسال مقالات تا روز شنبه مورخ یازدهم دی ماه 95 تمدید شده است . ارائه مقالات از طریق سایت یا ارسال به ایمیل همایش امکان پذیر می باشد . موسسه آموزش عالی بیمه اکو با همکاری شبکه دانشگاه های جاده ابریشم برگزار می کند :

همایش بین المللی جاده ابریشم و دیپلماسی ترابری


 

سخن دبیر همایش

 

     جاده ابریشم در سده های پیشین، بخش های جنوبی و مرکزی آسیا را از طریق شبکه ی وسیع تجاری به یکدیگر متصل می کرد. گرچه شکل گیری جاده ابریشم بر پایه ی تجارت، مبادله و انتقال کالا بود، اما ایده ها، فرهنگ ها و فناوری های آن دوران از طریق این شبکه ی جاده ای به دیگر کشورها منتقل می شد. ویژگی و موقعیت مکانی جاده ابریشم، موجب شده تا بسیاری از کشورها به دنبال احیای آن باشند و حتی مسیر آن را به سمت دیگر کشورها امتداد دهند. در دهه های اخیر پروژه های جاده ابریشم جدید از سوی بسیاری از کشورها در سطح منطقه و حتی خارج از حوزه جاده ابریشم مطرح شده است و با دقت و جدیت دنبال می شود. در این شرایط جمهوری اسلامی ایران با توجه به اشتراکات فرهنگی که با بسیاری از کشورهای حوزه جاده ابریشم دارد و با توجه به موقعیت ویژه جغرافیایی اش، می بایست نقش برجسته ای در احیای این شبکه ی ارتباطی داشته باشد. علاوه بر گستره ی فعالیت های اقتصادی و بازرگانی، وجود منابع انرژی در خلیج فارس و دریای خزر نقش تأثیر گذاری در ایجاد راه ها و کریدورهای جدید برای بازارهای مصرف در حوزه جاده ابریشم و دیگرنقاط جهان را فراهم می سازد.

 

مؤسسه آموزش عالی بیمه اکو، به عنوان یکی از دانشکده های دانشگاه علامه طباطبایی و به عنوان یک دانشکده منطقه ای، در ارتباط با مباحث مطروحه، همایش بین المللی دیپلماسی ترابری و جاده ابریشم را با هدف بررسی راه کارها و دست یافتن به ایده های نو در سطح علمی بین المللی و برای جذب سرمایه و چگونگی گسترش خطوط ترابری جاده ای،ریلی، هوایی و دریایی برگزار می نماید. این همایش همچنین تلاش دارد تا دیگر موارد اقتصادی، فرهنگی، گردشگری و سیاسی حوزه جاده ابریشم را با رویکرد ترابری مورد بررسی و تبیین قرار دهد.

 

                                                                دکتر آتوسا گودرزی

 

                                        رییس مؤسسه آموزش عالی بیمه اکو و دبیر همایش 

         
جاده ابریشم   

 

برگزار کنندگانمکان برگزاری :چابهار

حمایت کنندگان

login