هزینه ثبت نام در کنفرانس

ارایه مقاله (پذیرفته شده پس از طی روند داوری): درصورت پذیرش مقاله جهت ارایه در کنفرانس، هزینه های ثبت نام، اقامت و پذیرایی بر عهده کنفرانس خواهد بود.

بدیهی است هزینه مربوط به تهیه بلیت پروازهای داخلی/خارجی بر عهده شرکت کننده می باشد.

بدون ارایه مقاله:

هزینه ثبت نام جهت حضور در کنفرانس به شرح زیر می باشد:

-       دانشجویان: 700 هزار تومان؛

-       اساتید دانشگاه: 1 میلیون تومان؛

-       سایر: 1.5 میلیون تومان.

مبالغ فوق جهت پوشش هزینه های ثبت نام، اقامت و پذیرایی می باشد.

خواهشمند است پس از واریز مبلغ به شماره حساب 98532110 به نام کمک ها و هدایای دانشگاه علامه طباطبایی نزد بانک تجارت،  اسکن رسید بانکی را به همراه نام متقاضی ، شغل و سایر اطلاعات شناسنامه ای و کد ملی به پست الکترونیک silkroad@atu.ac.ir ارسال نمایید.

رسید دریافت وجه هزینه ثبت نام از طریق پست الکترونیک همایش به پست الکترونیک متقاضی ارسال خواهد شد .

login