سخن دبیر همایش

     جاده ابریشم در سده های پیشین، بخش های جنوبی و مرکزی آسیا را از طریق شبکه ی وسیع تجاری به یکدیگر متصل می کرد. گرچه شکل گیری جاده ابریشم بر پایه ی تجارت، مبادله و انتقال کالا بود، اما ایده ها، فرهنگ ها و فناوری های آن دوران از طریق این شبکه ی جاده ای به دیگر کشورها منتقل می شد. ویژگی و موقعیت مکانی جاده ابریشم، موجب شده تا بسیاری از کشورها به دنبال احیای آن باشند و حتی مسیر آن را به سمت دیگر کشورها امتداد دهند. در دهه های اخیر پروژه های جاده ابریشم جدید از سوی بسیاری از کشورها در سطح منطقه و حتی خارج از حوزه جاده ابریشم مطرح شده است و با دقت و جدیت دنبال می شود. در این شرایط جمهوری اسلامی ایران با توجه به اشتراکات فرهنگی که با بسیاری از کشورهای حوزه جاده ابریشم دارد و با توجه به موقعیت ویژه جغرافیایی اش، می بایست نقش برجسته ای در احیای این شبکه ی ارتباطی داشته باشد. علاوه بر گستره ی فعالیت های اقتصادی و بازرگانی، وجود منابع انرژی در خلیج فارس و دریای خزر نقش تأثیر گذاری در ایجاد راه ها و کریدورهای جدید برای بازارهای مصرف در حوزه جاده ابریشم و دیگرنقاط جهان را فراهم می سازد.

مؤسسه آموزش عالی بیمه اکو، به عنوان یکی از دانشکده های دانشگاه علامه طباطبایی و به عنوان یک دانشکده منطقه ای، در ارتباط با مباحث مطروحه، همایش بین المللی دیپلماسی ترابری و جاده ابریشم را با هدف بررسی راه کارها و دست یافتن به ایده های نو در سطح علمی بین المللی و برای جذب سرمایه و چگونگی گسترش خطوط ترابری جاده ای،ریلی، هوایی و دریایی برگزار می نماید. این همایش همچنین تلاش دارد تا دیگر موارد اقتصادی، فرهنگی، گردشگری و سیاسی حوزه جاده ابریشم را با رویکرد ترابری مورد بررسی و تبیین قرار دهد.

                                                                                 دکتر آتوسا گودرزی

                                                                    رییس مؤسسه آموزش عالی بیمه اکو و دبیر همایش